[1]
deffrinica deffrinica, “PERAN WANITA PETANI MEMBANGUN EKONOMI RUMAH TANGGA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI DUSUN PEDALAMAN 3T”, B.E.E., vol. 3, no. 1, pp. 63-69, May 2021.