(1)
deffrinica, deffrinica. PERAN WANITA PETANI MEMBANGUN EKONOMI RUMAH TANGGA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI DUSUN PEDALAMAN 3T. B.E.E. 2021, 3, 63-69.