[1]
deffrinica, deffrinica 2021. PERAN WANITA PETANI MEMBANGUN EKONOMI RUMAH TANGGA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI DUSUN PEDALAMAN 3T. Business, Economics and Entrepreneurship. 3, 1 (May 2021), 63-69. DOI:https://doi.org/10.46229/b.e.e. v3i1.271.